Recepce MP

RECEPCE MEZINÁRODNÍHO PRÁVA
- nejčastěji si stát ponechává konečné rozhodnutí o tom, které normy MP a jak přenese do svého právního řádu; zásadně přísluší zákonodárném sboru, čímž se demonstruje suverenita státu

TRANSFORMACE - způsob recepce normy MP do vnitrostátního práva tím, že se zachovává doslovné znění mezinárodní smlouvy a vyhlašuje se v některých z forem vnitrostátního práva (např. zákona), přičemž se z mezinárodní smlouvy stává vnitrostátní předpis zavazující subjekty vnitrostátního práva; souběžně však existuje totožný soubor práv a povinností v příslušné mezinárodní smlouvě, jež zavazuje stát jako subjekt MP (formální dualismus) - paralelní výskyt norem; používá se u tzv. unifikačních smluv

ADAPTACE
- doslovný, ale pouze obsahově přibližný přenos mezinárodněprávních závazků a oprávnění do forem vnitrostátního práva; používá se u tzv. harmonizačních smluv, které mají sladit, nikoliv však sjednotit příslušnou oblast vnitrostátních právních řádů; vylučuje se zdvojení vnitrostátní a adaptované mez. úpravy

INKORPORACE - vtažení normy MP do vnitrostátního práva, aniž by přitom ztrácela formu MP, neboť se jí pouze propůjčují účinky vnitrostátního práva (formální monismus); používá se u mezinárodní smlouvy, jejichž plnění podléhá jednotné mezinárodní kontrole


Název rubriky - MPV - základní pojmy
Informace byla publikována 3.8.2000
Poslední změna proběhla 3.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář
Počet zobrazení 19807. (Sessions 17949)
.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Základní pojmy
Příspěvky
About OSN
Projekt OSN vznikl z informační podpory IC OSN v Praze
Mezinárodní organizace
Mezinárodní právo