odpovědnost, zločin

MEZINÁRODNÍ ODPOVĚDNOST
- soubor norem, které upravují následky mezinárodně protiprávního chování (jednání i opomenutí - mezinárodní zločiny a mezinárodní delikty); k původní - primární povinnosti se ukládají odpovědnostní - sekundární závazky (akcesorický závazek); stát (stát) odpovídá za své mezinárodně protiprávní chování (objektivní prvek); přitom se státu přičítá chování jeho orgánů, územních správních a samosprávných orgánů, zvítězivších povstalců.

MEZINÁRODNÍ ZLOČIN
- protiprávní chování státu, kterým stát poruší mezinárodní závazek tak zásadní povahy pro ochranu základních zájmů mezinárodního společenství, že je toto společenství jako celek pokládá za zločin x societas deliquere non potest

MEZINÁRODNÍ DELIKT
- každý mezinárodně protiprávní čin, který není mezinárodním zločinem

OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST
- vybudovaná na principu solidarity při provozování vysoce nebezpečné činnosti, v MP výjimečně stanovena úmluvami o mírovém využívání jaderné energie, znečišťování moře ropou, provozu nadzemních dopravních prostředků, zvláště kosmických objektů


Název rubriky - MPV - základní pojmy
Informace byla publikována 3.8.2000
Poslední změna proběhla 3.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář
Počet zobrazení 19698. (Sessions 17844)
.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Základní pojmy
Příspěvky
About OSN
Projekt OSN vznikl z informační podpory IC OSN v Praze
Mezinárodní organizace
Mezinárodní právo