Světová zdravotnická organizace (WHO)

Světová zdravotnická organizace (WHO)

Světová zdravotnická organizace byla založena v roce 1948 a je hlavní institucí OSN na poli zdraví a zdravotní péče. Jejím cílem je zajistit, aby všechny země světa dosáhly co nejvyšší úrovně zdraví. Mezi její hlavní funkce patří:
celosvětové poradenství v otázkách zdraví a zdravotní péče;
spolupráce s vládami v zájmu zdokonalení plánování, realizace a hodnocení národních zdravotnických programů; a
rozvoj a šíření zdravotnických technologií a informací a norem v oblasti zdravotní péče.

Řídícím orgánem Světové zdravotnické organizace je Světové zdravotnické shromáždění složené ze všech členských států, které se schází jednou za rok. V roce 1977 určilo Valné shromáždění za přednostní cíl činnosti této organizace dosažení "zdraví pro všechny".

Rozpočet WHO pro období 1996-1997 činil 842 milionů USD.

Světová zdravotnická organizace má regionální úřady v těchto místech: Brazzaville (Kongo); Washington D.C. (USA); Alexandrie (Egypt); Kodaň (Dánsko); Dillí (Indie); Manila (Filipíny).

Generální ředitel: Dr. Gro Harlem Brundtlandová (Norsko) Sídlo: 20 Avenue Appia, CH-1211 Ženeva 27, Švýcarsko Tel: (41 22) 791 3223/2584; Fax: (41 22) 791 4858 E-mail: inf@who.ch Internet: www.who.org


Název rubriky - MPV - OSN
Informace byla publikována 23.1.2001
Poslední změna proběhla 23.1.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář
Počet zobrazení 24786. (Sessions 19909)
.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Základní pojmy
Příspěvky
About OSN
Projekt OSN vznikl z informační podpory IC OSN v Praze
Mezinárodní organizace
Mezinárodní právo