Mezinárodní námořní organizace (IMO)

Mezinárodní námořní organizace (IMO)

Mezinárodní námořní organizace (IMO) funguje od roku 1959 a je jediným orgánem OSN, který se věnuje výhradně otázkám zvýšení bezpečnosti lodní dopravy a dosažení větší čistoty moří.

Hlavním úkolem organizace je docílit co nejvyššího standardu námořní bezpečnosti a spolehlivosti plavby prostřednictvím usnadňování mezivládní spolupráce v technických záležitostech v souvislosti s mezinárodní lodní dopravou. IMO se dále podílí na ochraně mořského životního prostředí zabraňováním jeho znečišťování loděmi a jinými plavidly.

Organizace předkládá vládám k přijetí návrhy mezinárodních úmluv a doporučení, mezi něž patří například úmluvy o bezpečnosti přímořského života, prevence znečišťování moří v důsledku lodní dopravy, výcvik námořníků a vydávání námořních osvědčení, prevence srážek na moři a mnoho dalších.

Institut IMO pro mezinárodní mořské právo se sídlem ve Valletě na Maltě byl založen v roce 1989 za účelem vzdělávání odborníků v oblasti mezinárodního mořského práva.

Mezinárodní námořní akademie IMO se sídlem v italském Terstu byla založena rovněž v roce 1989 a nabízí krátkodobé kurzy v celé řadě námořních odvětví.

V roce 1983 založila IMO ve švédském městě Malmö Světovou námořní univerzitu, která poskytuje vzdělávací programy a školení pro vedoucí pracovníky a školitele z oblasti lodní dopravy.

Shromáždění, řídící orgán IMO, se skládá ze všech členských států a zasedá jednou za dva roky. Shromáždění volí 32člennou radu, která zastává funkci výkonného orgánu IMO.

Rozpočet IMO pro období 1997-1998 činil 58 milionů USD. Pro IMO pracuje 300 zaměstnanců.

Generální tajemník: William A. O Neil (Kanada) Sídlo: 4 Albert Embankment, Londýn SE1 7SR, Anglie Tel.: (44 171) 735 76 11; Fax: (44 171) 587 32 10 Telex: 235-88 (CALL BACK: IMOLDN G) E-mail: info@imo.org Internet: www.imo.org


Název rubriky - MPV - OSN
Informace byla publikována 23.1.2001
Poslední změna proběhla 23.1.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář
Počet zobrazení 16909. (Sessions 15415)
.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Základní pojmy
Příspěvky
About OSN
Projekt OSN vznikl z informační podpory IC OSN v Praze
Mezinárodní organizace
Mezinárodní právo