Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) byla vytvořena v roce 1946, aby se podílela na budování trvalého světového míru založeného na intelektuální a morální solidaritě lidstva. UNESCO se angažuje v oblasti vzdělávání, přírodních věd, humanitních a sociálních věd, kultury a komunikace.

Programy UNESCO se zaměřují na podporu míru a udržitelného lidského rozvoje. Zejména se soustřeďují na: zajištění vzdělání pro všechny; podporu výzkumu v oblasti životního prostředí prostřednictvím mezinárodních vědeckých programů; podporu práva na kulturní sebeurčení a jeho uplatňování; ochranu světového přírodního dědictví; podporu svobodného šíření informací po celém světě a svobody tisku; a zlepšování podmínek a kapacity pro šíření informací a komunikaci v rozvojových zemích.

UNESCO je podporováno národními komisemi a asociacemi, centry a kluby UNESCO. Organizace spolupracuje s více než 395 nevládními organizacemi a nadacemi a se sítěmi mezinárodních i regionálních organizací.

Pravidelný rozpočet pro období 1998-99 dosáhl 554 milionů USD.

Správním orgánem UNESCO je Generální konference, která se skládá ze všech členských států a schází se jednou za dva roky. Výkonná rada sestávající z 58 členů volených Konferencí odpovídá za dohled nad programy, které Konference přijala.

Generální ředitel: Koichiro Matsuura (Japonsko)
Sídlo: 7 Place de Fontenoy, 75352 Paříž 07-SP, Francie
Tel.: (33 1) 4568 1000; Fax: (33 1) 4567 1690
Telex: 204461
E-mail: info@unesco.org
Internet: www.unesco.org


Název rubriky - MPV - OSN
Informace byla publikována 23.1.2001
Poslední změna proběhla 23.1.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář
Počet zobrazení 17555. (Sessions 15765)
.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Základní pojmy
Příspěvky
About OSN
Projekt OSN vznikl z informační podpory IC OSN v Praze
Mezinárodní organizace
Mezinárodní právo