Mezinárodní organizace práce (ILO)

Mezinárodní organizace práce (ILO)

Mezinárodní organizace práce (ILO) byla založena roku 1919 a její stanovy tvořily součást Versailleské smlouvy. Roku 1946 se Mezinárodní organizace práce stala prvním specializovaným orgánem přidruženým k OSN.

Mezinárodní organizace práce usiluje o podporu sociální spravedlnosti pro všechny pracující lidi světa. ILO formuluje mezinárodní přístupy a programy napomáhající ke zlepšení pracovních a životních podmínek; vytváří mezinárodní pracovní standardy sloužící vládám států za model při zavádění vlastních programů; angažuje se v oblasti školení, vzdělávání a výzkumu.

Z různých světových organizací hájících zájmy pracujících vyniká ILO zejména tím, že zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů v ní mají při formulování programů stejnou důležitost jako vlády států. ILO se skládá ze tří orgánů:
Mezinárodní konference práce zajišťuje každoroční setkávání představitelů vlád, zaměstnavatelů a zaměstnanců členských států. Konference schvaluje rozpočet a určuje mezinárodní pracovní standardy.
Správní orgán se schází dvakrát za rok, řídí operace ILO, formuluje přístupy a programy, vypracovává rozpočet a posuzuje případy porušování standardů určených ILO.
Mezinárodní pracovní úřad je stálým sekretariátem organizace.

Mezinárodní školicí centrum v italském Turíně poskytuje možnost studia a školení. Prostředky výuky Mezinárodního institutu ILO pro pracovní studia zahrnují sítě odborníků; diskusní fóra na téma sociální politiky; kurzy a semináře; hostování odborníků a výměnné programy a publikační činnost. Při příležitosti padesátého výročí ILO v roce 1969 obdržela tato organizace Nobelovu cenu míru.

Rozpočet ILO na období 1998-1999 činil přibližně 481 milionů USD.

Generální ředitel: Juan Somavía (Chile)
Sídlo: 4, Route des Morillons, CH-1211 Ženeva 22, Švýcarsko
Tel.: (41) (22) 799 61 11; Fax: (41) (22) 798 86 85
Telex: 41 56 47
E-mail: webinfo@hql.ilo.ch
Internet: www.ilo.org


Název rubriky - MPV - OSN
Informace byla publikována 23.1.2001
Poslední změna proběhla 23.1.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář
Počet zobrazení 19152. (Sessions 17066)
.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Základní pojmy
Příspěvky
About OSN
Projekt OSN vznikl z informační podpory IC OSN v Praze
Mezinárodní organizace
Mezinárodní právo