Mezinárodní obchodní právo

Mezinárodní obchodní právo

Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) podporuje rozvoj světového trhu prostřednictvím vytváření úmluv, modelových zákonů a právních směrnic zaměřených na postupné sladění a sjednocení mezinárodního trhu. Tato komise založená roku 1996 z podnětu generálního tajemníka sestává ze zástupců 36 států reprezentujících různé geografické oblasti a právní systémy světa.

UNCITRAL se stal hlavním právním orgánem systému OSN na poli mezinárodního obchodu. Sekretariátem UNCITRAL je Mezinárodně právní pobočka Úřadu OSN pro právní záležitosti. Za 30 let své existence Komise vyvinula všeobecně přijímané právní texty pro různé oblasti mezinárodního obchodního práva, které jsou dnes považovány za dokumenty historického významu. Patří mezi ně Úmluva OSN o kontraktech na mezinárodní prodej zboží z roku 1980, Modelový zákon UNCITRAL o mezinárodním arbitrážním řízení z roku 1985, Pravidla arbitrážního řízení UNCITRAL z roku 1976, Pravidla urovnávání obchodních sporů z roku 1980, Modelový zákon UNCITRAL o udělování zakázek na zboží, stavební práce a služby z roku 1994, Poznámky o postupu arbitrážního řízení z roku 1996 a Modelový zákon o elektronickém obchodu rovněž z roku 1986.

Mezi další významné dokumenty vytvořené UNCITRAL patří: Úmluva o promlčecí lhůtě při mezinárodním prodeji zboží z roku 1974; Úmluva OSN o lodní dopravě zboží (tzv. "Hamburská pravidla") z roku 1978; Úmluva OSN o mezinárodních směnkách a dluhopisech z roku 1988; Právní směrnice UNCITRAL o kontraktech na konstrukci průmyslových objektů z roku 1988; Úmluva OSN o ručení operátorů přepravních terminálů v mezinárodním obchodu z roku 1991; Právní směrnice UNCITRAL o transakcích v mezinárodním vzájemném obchodu z roku 1992 a konečně Úmluva OSN o mezinárodních zárukách a záložních akreditivech z roku 1995.

V roce 1997 přijala komise Modelový zákon UNCITRAL o mezistátní platební neschopnosti zaměřený na zlepšení legislativy týkající se nesolventnosti a vyrovnat se tak s rostoucím počtem bankrotů zahrnujících podniky fungující ve více než jednom státě.

Současná činnost komise zahrnuje přípravu legislativních směrnic týkajících se soukromých projektů na výstavbu infrastruktury, které by státům pomohly s přípravou modernizace právních norem souvisejících s těmito projekty; dále přípravu pravidel upravujících některé aspekty digitálních podpisů a certifikačních orgánů; sestavení a publikování zákona o textech (CLOUT) UNCITRAL a návrhu úmluvy o úvěrovém financování, která má snížit náklady na získání přístupu k úvěrům.


Název rubriky - MPV - OSN
Informace byla publikována 23.1.2001
Poslední změna proběhla 23.1.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář
Počet zobrazení 14838. (Sessions 13032)
.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Základní pojmy
Příspěvky
About OSN
Projekt OSN vznikl z informační podpory IC OSN v Praze
Mezinárodní organizace
Mezinárodní právo