donucení

RETORZE
- mírnější forma protiopatření, neboť opatření zůstávají v mezích MP; donucující subjekt nejedná v rozporu s žádným závazkem, el ohrožuje faktické zájmy donucovaného státu; např. odvolání chystané st. návštěvy, přerušení negociací o smlouvě, odvolání velvyslance za účelem konzultací, vízové problémy apod.

REPRESÁLIE
- přísnější forma protiopatření, ovšem překračující hranice MP (v dobré víře, po výzvě, přiměřenost, včas ukončeny, vystříhat se ozbrojených represálií, rozporu s kogentními normami a subsidiární charakter (ekonomické - embargo a bojkot)

SEBEOBRANA
- výjimka ze zákazu použití síly podmínky:
(1) proti aktuálnímu ozbrojenému útoku
(2) okamžitě po útoku;
(3) přiměřenost;
(4) včas ukončena

KOLEKTIVNÍ SEBEOBRANA
- vyplývá ze spojeneckých smluv - fikce napadení všech států; podmínky:
(1) obět deklaruje napadení
(2) oběť požádá spojence o vojenskou pomoc


Název rubriky - MPV - základní pojmy
Informace byla publikována 3.8.2000
Poslední změna proběhla 3.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář
Počet zobrazení 18198. (Sessions 16719)
.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Základní pojmy
Příspěvky
About OSN
Projekt OSN vznikl z informační podpory IC OSN v Praze
Mezinárodní organizace
Mezinárodní právo