Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)

Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)

Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) zajišťuje bezpečnější a snadnější leteckou dopravu mezi jednotlivými zeměmi. Byla založena v roce 1944 a jejím úkolem je určovat mezinárodní normy a pravidla letecké dopravy z hlediska bezpečnosti, efektivity a pravidelnosti. ICAO dále plní funkci prostředníka při spolupráci mezi jejími 185 členskými státy ve všech oblastech civilního letectví.

Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) má vlastní Shromáždění, které je nejvyšším orgánem sestávajícím ze zástupců všech 185 členských států, a radu složenou ze zástupců 33 států, kteří jsou voleni Shromážděním. Shromáždění se schází minimálně jednou za tři roky, určuje program a linii činnosti organizace a věnuje se otázkám, které nejsou specificky určené Radě ICAO. Rada je výkonným orgánem ICAO a tudíž vykonává pokyny a nařízení Shromáždění. Rozpočet ICAO pro rok 1998 činil 54,5 milionu USD.

Předseda rady: Dr. Assad Kotaite (Libanon)
Generální tajemník: R. C. Costa Pereira (Brazílie)
Sídlo: 999 University Street, Montreal, Québec, Kanada H3C 5H7
Tel.: (1) (514) 954 8219; Fax: (1) (514) 954 6077
E-mail: icaohq@icao.org
Internet: www.icao.org


Název rubriky - MPV - OSN
Informace byla publikována 23.1.2001
Poslední změna proběhla 23.1.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář
Počet zobrazení 18532. (Sessions 16337)
.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Základní pojmy
Příspěvky
About OSN
Projekt OSN vznikl z informační podpory IC OSN v Praze
Mezinárodní organizace
Mezinárodní právo