Světová obchodní organizace (WTO)

Světová obchodní organizace (WTO)

Světová obchodní organizace (WTO) byla zřízena 1. ledna 1995 a jako hlavní organizace pro dohled nad mezinárodním obchodem nahradila dřívější Všeobecnou dohodu o clech a obchodu (GATT).

WTO sice není odborným orgánem Spojených národů, ale má s OSN uzavřené dohody o spolupráci.

Jádrem spolupráce s OSN je 28 dohod WTO, které stanovují právní základnu pro mezinárodní obchod a obchodní postupy. Tyto dohody plní tři hlavní účely:
- napomáhat tomu, aby byl mezinárodní obchod co možná nejvolnější;
- prostřednictvím jednání usilovat o postupné rozšiřování procesu liberalizace;
- vytvořit nestranné prostředky pro urovnávání sporů.

Tyto dohody o mezinárodních obchodních vztazích jsou obsaženy v závěrečné listině Uruguajského jednacího kola. Mezi základní principy, z nichž tyto dohody vycházejí, patří: nediskriminace (klauzule "o nejpreferovanějším státu"), volný obchod, podporování konkurence a zvláštní opatření pro méně vyspělé státy. Jedním z cílů WTO je snížit protekcionismus.

Řídícím orgánem WTO je Ministerská konference, která se schází jednou za dva roky. Generální rada zodpovídá za vykonávání každodenní práce organizace. Rozpočet WTO pro rok 1998 je 80 milionů USD.

Generální ředitel: Renato Ruggiero (Itálie)
Sídlo: Centre William Rappard, 154 Rue de Lausanne,
CH-1211 Ženeva 21, Švýcarsko
Tel.: (41 22) 739 51 11; Fax: (41 22) 731 42 06
Telex: 412324 OMC/WTO CH
Internet: www.wto.org


Název rubriky - MPV - OSN
Informace byla publikována 23.1.2001
Poslední změna proběhla 23.1.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář
Počet zobrazení 20530. (Sessions 17107)
.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Základní pojmy
Příspěvky
About OSN
Projekt OSN vznikl z informační podpory IC OSN v Praze
Mezinárodní organizace
Mezinárodní právo