Parlamentní shromáždění Rady Evropy

Stručná charakteristika

Rada Evropy (RE) byla založena 5. května 1949 a je složena z dvou hlavních částí:
Výboru ministrů s exekutivní pravomocí
Parlamentního shromáždění s funkcí poradní.

Hlavní cíle činnosti Rady Evropy jsou:
obrana lidských práv a pluralitní demokracie a zajištění fungování právního státu,
hledání východisek k aktuálním společenským problémům (ochrana národnostních menšin, boj proti projevům nesnášenlivosti, ochrana životního prostředí, bioetika, AIDS, drogy apod.),
podpora uvědomování si a zhodnocování evropské kulturní identity,
pomoc zemím střední a východní Evropy v zavádění demokratických politických reforem.

Rada Evropy se nezabývá otázkami obrany a bezpečnosti.

Parlamentní shromáždění RE (PS RE) tvoří 572 poslanců (286 členů /representantů/ + 286 náhradníků) z 40 členských zemí Rady Evropy, kteří jsou voleni nebo určováni svými národními parlamenty. Počet míst přidělený dané zemi vychází z počtu obyvatel, členové delegace by měli zastupovat vládní i opoziční strany.

Sídlo
Štrasburk

Struktura
Parlamentní shromáždění
Byro (předseda PS, 19 místopředsedů, předsedové politických skupin)
Stálý výbor (zastupuje PS v období mezi zasedáními)
předseda PS, 19 místopředsedů,
předsedové výborů a politických skupin,
předsedové národních delegací,
poměrné zastoupení členských států

14 specializovaných výborů
Výbor pro politické otázky
Výbor pro ekonomické otázky a rozvoj
Výbor pro otázky sociální, zdravotní a záležitosti rodiny
Výbor pro právní otázky a lidská práva
Výbor pro kulturu a vzdělání
Výbor pro vědu a technologii
Výbor pro životní prostředí, regionální plánování a samosprávu
Výbor pro migraci, uprchlíky a demografii
Výbor pro jednací řád
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Výbor pro parlamentní vztahy a styky s veřejností
Výbor pro rozpočet a pro mezivládní pracovní program
Výbor pro dodržování závazků a povinností členskými zeměmi Rady Evropy
Výbor pro rovnoprávné zastoupení mužů a žen

Zasedání
Řádné zasedání Parlamentního shromáždění RE je rozděleno každý rok do čtyř částí, které trvají vždy jeden týden.
Zasedání se konají v Paláci Evropy ve Štrasburku.
Zasedání výborů, v nichž členové delegace působí, mají svou vlastní periodicitu.

Oficiální jazyky
AJ, FJ

Členství ČR
řádné (od 30. června 1993)

Delegace PČR
stálá delegace 7 členů + 7 náhradníků
Ing. Vlasta Štěpová, CSc.
PhDr. Walter Bartoš
Mgr. Zdeňka Horníková
MUDr. Taťána Jirousová
PhDr. Petr Matějů
Miroslava Němcová
MUDr. Miroslav Ouzký
Ing. Olga Sehnalová
Ing. Ladislav Skopal
JUDr. Cyril Svoboda


Název rubriky - MPV -- 1
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 3.4.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 3.4.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Základní pojmy
Příspěvky
About OSN
Projekt OSN vznikl z informační podpory IC OSN v Praze
Mezinárodní organizace
Mezinárodní právo